Product was successfully added to your shopping cart.
ติดต่อ : 02-095-6311-19 ​ | แฟกซ์ : 02-095-6320-22
0item(s)

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

TOP PAINT PERFECT CO., LTD.

บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด

             เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ในนาม หจก.ท็อปเพ้นท์ ตั้งอยู่ที่ 26 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีโป๊วรถยนต์ สีอุตสาหกรรมทั่วไป ทินเนอร์ และน้ำมันผสมสี ต่อมากิจการเริ่มมีชื่อเสียงและสินค้าเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากสินค้าของเรามีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล สามารถนำสินค้าของเราไปต่อยอดใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ งานเหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ เป็นต้น

            และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 99/58 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขยายโรงงานเพิ่มอีก 1 แห่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ บนถนน รังสิต–นครนายก จังหวัดปทุมธานี  และได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทฯ และได้ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบัน บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด  ตั้งโรงงานหลักอยู่ที่ 81 หมู่ 4 ถ.รังสิต–นครนายก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 เป็นอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสีทาอาคาร สีรถยนต์ สีงานเหล็ก สีงานไม้ ทินเนอร์ น้ำมันผสมสี และอื่นๆ อีกมากมาย มีจุดเด่นคือราคาไม่สูงและสินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดได้

บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

            1. จ้างบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เข้ามาช่วยงานในบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

            2. จัดฝึกอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ หลักการคิดวิเคราะห์ ให้แก่บุคลากรของเรา

            3. มุ่งเน้นให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เช่น พัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การรับเรื่องปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยทันที

            4. จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

            5. วิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ให้สินค้าล้าหลังคู่แข่ง

            6. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ขอบเขตการจำหน่ายตามประเภทของลูกค้า

            1. ร้านค้าทั่วไป บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อู่ซ่อมรถยนต์

            2. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขอบเขตการจำหน่ายตามพื้นที่

            1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

            2. ต่างจังหวัด (ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ)

มาตรฐานคุณภาพของบริษัทที่ได้รับ

            1. ระบบ ISO 9001 – 2000

             2. ผลิตภัณฑ์สินค้ามาตรฐาน มอก.

สถานที่ตั้ง สถานภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

            ลักษณะประกอบการ เป็นบริษัทจดทะเบียน

            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2535

            สถานที่ตั้ง 81 ถนน รังสิต – นครนายก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

           โทรศัพท์ 0 2905 2130 - 9

            แฟกซ์ 0 2905 5428 – 9