ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔๕ น. 
ผู้ก่อตั้งบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ภายในออฟฟิศของบริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เสียใจ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทางบริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด จะนำหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)  มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจและจะเป็นธุรกิจที่ดีสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยตลอดไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ก่อตั้งบริษัท คณะผู้บริหาร และบุคลากร

บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด