บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในโรงงานของบริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ                                                            

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๐๐ น. 
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดเก็บสารเคมีไวไฟในสินค้าประเภททินเนอร์ (Thinner) โดยมีทีมผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6 คน ในช่วงแรกผู้อำนวยการบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และทีมงาน เข้ามารับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับลักษณะอาคารและพื้นที่ที่ใช้สำหรับจัดเก็บโซลเว้นท์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ป้ายเตือน/สัญลักษณ์ และแผนมาตราการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ต่อมา ทางบริษัทฯ ได้นำผู้เยี่ยมชมเข้าไปดูสถานที่จริงภายในโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมภาชนะเพื่อบรรจุ , การบรรจุทินเนอร์ , การจัดเก็บ/วางเรียงซ้อน , การควบคุมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ป้ายเตือน/สัญลักษณ์ , เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอื่นๆ

 

บริษัทฯ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ให้ความสนใจในสินค้าและการทำงานของเรา หวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในครั้งต่อๆ ไปค่ะ