บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ในนาม “หจก.ท็อปเพ้นท์” ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีโป๊วรถยนต์ ทินเนอร์ น้ำมันผสมสี และสีงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ งานเหล็ก เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     และในปี พ.ศ.2535 ทางบริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิต ไปตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ ในจังหวัดปทุมธานี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด

     ปัจจุบัน เรามีบุคลากรมากกว่า 140 คน และมีสินค้ามากกว่า 80 รายการ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่า 30 ปี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม อู่รถยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ รับผลิตสินค้าให้กับบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆ (OEM) และสามารถผลิตสินค้าได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ มีทีมงานขายและทีมงานสนับสนุนงานโครงการก่อสร้างคอยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สินค้า และบริการ

เราจะพัฒนาสินค้าและบริการ โดยนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้แล้ว ยังปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา บุคลากร

เพราะเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่มีคุณภาพ คือรากฐานแห่งความสำเร็จ เราจึงมุ่งเน้นพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร พร้อมทั้งปลูกฝัง จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนา บุคลากร