สีน้ำอะครีลิค ภายนอก

สีน้ำอะครีลิคเเท้ 100% ชนิดฟิล์มด้าน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้สารอะครีลิคเรซินเเละเเม่สีที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการตกเเต่งอาคาร หรือทาบนพื้นผิวของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
คุณสมับติ -สีสวดสด เนื้อสีเข้มข้นฟิล์มสีละเอียดเนียนเรียบ การยึดเกาะดีเยี่ยม ปราศจากสารปรอทเเละสารตะกั่ว